Generelt om Egernet (Sciurus vulgaris)

 

Beskrivelse:

Egern eller Almindeligt egern, er en gnaver i egernfamilien med en kropslængde på omkring 22 cm. Den store hale måler 17 cm. Det er almindeligt forekommende i Danmark, både i en rød, brun og sort farvevariant – alle med hvid eller cremefarvet bug. Det er udbredt i det meste af Europa, hvor der findes skov, og i Danmark lever egernet overalt, hvor der er skov, bortset fra Læsø, Anholt, Samsø, Fanø, Rømø og Ærø.

Egernet lever især af nåletræsfrø, foruden nødder, olden, svampe og undertiden æg og fugleunger.

Parringen finder sted i februar-marts og hunnen er drægtig i 38 dage. Egernet føder 1-2 kuld unger fra midt på vinteren og frem til august. Kuldstørrelse normalt 3-7.Den nyfødte unge vejer 10 gram og dier moderen i ca. 8 uger. Ungerne kan klare sig selv, når de er ca. 10 uger gamle. Egernet er kønsmoden efter 1 år.

De vigtigste fjender er skovmår, husmår, ræv og kat samt duehøg og musvåge.

 

Levesteder:

Egernet er et skov- og parkdyr, der tilbringer det meste af sin tid i træerne. Her springer det med stor sikkerhed og elegance rundt på stammer og grene. Det er et udpræget dagdyr, der især er aktivt først og sidst på dagen. Den røde type er mest almindelige og er især udbredt i store dele af Jylland og Nordsjælland og holder til i nåleskov, mens den sorte især foretrækker løvskov og er meget udbredt på Fyn.

Uden for parringstiden lever egernet oftest enkeltvis i territorier, der forsvares over for andre individer. I territoriet bygges flere reder, hvor en enkelt af dem er solidt bygget, mens de andre er mere primitive og benyttes til lejlighedsvis at hvile sig i.

 

Redeforhold:

Reden bygges i et træ 5-15 meter oppe, ofte tæt ind til stammen støttet af en sidegren. Den er kugleformet med en diameter på 20-50 centimeter. På siden findes et cirka 5 centimeter stort indgangshul, der dækkes til i dårligt vejr, eller når egernet har unger, der må forlades for at finde føde. Reden er foret med mos, fjer, hår og græs. Ofte hentes redematerialer langt fra reden og transporterer dem hjem i en omhyggeligt sammenpakket bolle, der bæres i munden.