Generelt om Natuglen (Strix Aluco)

NATUGLE

Beskrivelse:
Skønt få har set den, er natuglen kendt for sin uhyggelige melankolske tuden, og dens redekald (et skingert ‘kii-wik’) blev i gammel tid tolket som “klæd hvidt”, dvs. brede liglagenet ud inden året var omme for dem der hørte dette kald!
Fuglen er 38 cm, vejer 300-550 gr (han)/350-700 gr (hun) og har et vingefang på 100 cm, og findes i en rødlig og en grålig fjerdragt. Den er vor mest almindelige ugle og findes derfor i alle egne af Danmark, dog fåtallig i Vestjylland og ikke på visse af vore øer. Natuglen er i Danmark hele året, og kan høres tude året rundt med undtagelse af perioden maj-juli. Føden består af mus, vandrotter og enkelte småfugle.
Herunder er vist 3 slags gylp, man oftest finder: 1) Slørugle, 2) Natugle og 3) Tårnfalk. Både 2) og 3) er begge grå og kan derfor minde om hinanden, men dels er 2) noget større, dels er der knoglerester i 2).
1) er mat sort og har en silkeagtig overflade (frisk).

 

Levesteder:
Åbne løvskove evt. med enkeltstående nåletræer, parker, store haver og ofte i let bebyggelse med spredte træer. Gamle (forfaldne) lader er ligeledes attraktive.

Redeforhold:
(Nat-)Ugler bygger ikke rede og er således afhængige af hule træer eller kasser. AEGAllerede i januar/februar finder natuglen sin mage og et egnet redested, og der lægges i marts typisk 3-5 næsten kuglerunde hvide æg. Der lægges et æg ca. hver anden dag, men hunnen ruger allerede fra første æg er lagt. Der ruges i 28-30 dage, og efter klækning holder ungerne sig i reden 30-35 dage. Knapt flyvefærdige forlader de reden, hvorefter de i endnu 25-30 dage holder sig tæt omkring reden hvor fodringen foregår.

 

Hør natuglens tuden:

 

Hør natuglens redekald (“ki-wik”):

Hør natuglen-hannens specielle ‘trille’: