Generelt om Tårnfalken (Falco Tinnunculus)

 

Beskrivelse:
Selv folk uden det store kendskab til fugle har ofte set denne lille falk som let kendes ved dens “musen” i luften når den hænger over græsområder eller vejsider og spejder efter mus. Tager man sig blot lidt ekstra tid vil man se det fantastiske syn af en musende tårnfalk der pludseligt folder vingerne sammen og styrter til jorden som en sten iklædt fjer, for sekunder efter flyve fra nedslagsstedet med en mus i kløerne. Den har gennem de seneste år nydt godt af de mange tiltag der er gjort for at give den gode redemuligheder, og da den gerne yngler i kasser er der således god chance for at en opsat kasse bliver beboet.
Tårnfalken er 34 cm, vejer 150-300 gr og har et vingefang på ca. 75 cm. Hannen kendes let på sin rustfarvede ryg. Der findes ca. 5000 par og tårnfalken findes i alle egne af Danmark. Tårnfalken er i Danmark hele året, og kan ses over enge og langs veje hvor den jager – føden består af mus/gnavere, insekter og enkelte småfugleunger.
Herunder er vist 3 slags gylp, man oftest finder: 1) Slørugle, 2) Natugle og 3) Tårnfalk. Både 2) og 3) er begge grå og kan derfor minde om hinanden, men dels er 3) noget mindre, dels er der ingen knoglerester i 3).

Levesteder:

Åbne skovområder med eng- og markarealer i nærheden, hedearealer og byområder. Tårnfalken lever gerne i umiddelbar nærhed af mennesker i både by og land, og også langs befærdede veje.

Tårnfalk_musende

Redeforhold:
Som navnet lidt antyder ynder tårnfalken at bygge rede højt i (kirke-)tårne, på afsatser og nicher på høje bygninger eller i gamle rovfugle- og kragereder. Redekasser på elmaster eller pæle omringet af enge og marker er i høj kurs.
Hunnen lægger 4-7 hvide/gullige æg med tætte rødbrune pletter i marts-april, og hun ruger efterfølgende i 29 døgn. Ungerne er flyvefærdige ved midsommertid, hvor hele tårnfalkefamilier kan ses på jagt over markerne.

Hør tårnfalkens skrig: