Tårnfalkebiotop

Steder:
Højt og frit! Så enkelt kan det siges om placering af tårnfalkekasser. Der er to typer steder:

1) Naturskabte, som vist herover: høje træer ud til enge/marker, og

2) Menneskeskabte: telefonpæle, kirketårne, siloer, ladegavle.
Fælles for dem er at der skal være eng-, græs- eller hedearealer i nærheden hvor tårnfalken kan jage.
Tips: hvis man ser tårnfalke flyve rundt i et område er det for så vidt bare om at få en kasse op…om det er i en pæl, mast eller grantræ er ligegyldigt.
Vedr. ophængning i el-master: Disse er velegnede til formålet, men El-selskaberne har den fornuftige regel at det KUN ER DERES FOLK der kravler i masterne! Du skal altså have det pågældende selskabs tilladelse ligesom det er dem der skal sætte kassen op!

Sådan gør du:

Følgende materialer er nødvendige når du skal opsætte en tårnfalkekasse:

  • Ophængning i træer: Solidt nylontov til ophængning af kassen.
  • Ophængning pæle, huse m.m.: Store gode skruer og evt. beslag. Hvis den skal hænge på fx en pæl tillige et par træklodser (se billede nedenfor) for at undgå at kassen rokker fra side til side.
  • Tyndt tov til at hejse kassen op med.
  • Halm/groft flis til foring af kassen.
  • Stige (hvis man ikke på egen hånd kan nå ophængningsstedet)

Tips & Tricks:

Ophængning på bygninger, pæle: Som regel finder man et sted hvor kassen kan hænge østvendt (pga. vestenvinden) og efterfølgende skruer/spænder man kassen urokkeligt godt fast med forhåndenværende midler. Fordelen ved pæle/huse m.m. er at de er “døde” og ikke som træer vokser og trækker kasserne i stykker. Hænger man en solid kasse solidt op hænger den der længe. Se i øvrigt ‘Billeder’ for inspiration.

Ophængning i træer: På billederne herunder er en natuglekasse ophængt på “pædagogisk vis” så detaljerne kan studeres – tårnfalkekasser skal ophænges på samme måde. Dobbeltklik på billederne for at se dem i stor størrelse, og se kommentarer under billederne:

  • Ophængningshøjde: HØJT. Mindst 6-8 meter, men gerne højere.
  • “Vandknuder”: Forsyn bæretovene med knuder så vand fra træstammen ikke løber ad tovene og ind i kassen. (På billedet mangler vandknude på nederste tov).
  • Bæretove: Sæt bæretove i tovhullerne og tilpas tovenes længde inden kassen hejses op i træet.
  • Y-gren: Lad altid det øverste bæretov gå over en gren – så glider kassen ikke ned ad stammen.
  • Foring af kasse: VIGTIGT! Tårnfalke bygger IKKE rede, og er kassen uden foring, ruller æggene nemt ud i hjørnerne og bliver kolde.